ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศ ศาลแขวงสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงสงขลา โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ