ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลแขวงสงขลา ขนาด 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ