ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  เวลา 08.00 นาฬิกา นายศรจิตร  สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้ นายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ   ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องใน  “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  


image เอกสารแนบ