ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

        วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นายศรจิตร สอนศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้นายสมโภช เพชรประสมกูล เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ และนายจรกฤตย์  แมงทับ นิติกร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดสงขลา  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ณ โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคน  จังหวัดสงขลา      


image เอกสารแนบ