ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ดำเนินการรับฟ้องผ่านระบบ E-Filing Version ๓
image

                      วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาลแขวงสงขลา ได้ดำเนินการรับฟ้องผ่านระบบ E-Filing Version ๓ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและคู่ความในคดี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีสถิติการฟ้องผ่านระบบฯ จนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ เรื่อง