ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัย
image

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

                นายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศาลแขวงสงขลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล โดยมีนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเปิดการบรรยาย และมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 


image รูปภาพ
image
image
image