ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาให้การต้อนรับอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาและคณะ

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  

            นายสุระสิทธ์  พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา ให้การต้อนรับนายสายัณห์ แสงทับทอง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค๙ รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาและคณะ เข้าพบเพื่อรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลแขวงสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image