ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะ ตรวจราชการศาลแขวงสงขลา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐.๐๐ นาฬิกา  

            นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง อฺธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงสงขลา เพื่อติดตาม กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสุระสิทธ์  พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแขวงสงขลาให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้มอบนโยบายให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑(COVID-๑) ณ ห้องประชุม ศาลแขวงสงขลา