ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุด กิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมี นายสุระสิทธ์  พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image