ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมให้การต้อนรับ นายประคอง  เตกฉัตร ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙