ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ นางวันเพ็ญ บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
image

               วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  

               นายเสกสันติ์  แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจนางสาววันเพ็ญ บัวแก้ว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน หลังเขารับการรักษาผ่าตัดเนื่องจากอุบัติเหตุ ณ บ้านพัก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา