ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายไมตรี เตชะวันโต เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  

                 นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  นายไมตรี  เตชะวันโต เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติการ โดยมีนายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธี ณ วัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา