ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในศาล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  

                 นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแขวงสงขลา จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะบูชาพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายในศาล ณ ศาลแขวงสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image