ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ นายทวี ช่อมณี บิดานางรุ่งราวรรณ จันทมัตตุการ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
image

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา

                 นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
นายทวี ช่อมณี บิดานางรุ่งราวรรณ จันทมัตตุการเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา โดยมีนายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดทำนบ
ตำบลชิงโค  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

             นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายทวี ช่อมณี  บิดานางรุ่งราวรรณ  จันทมัตตุการ เจ้าหน้าที่
ศาลแขวงสงขลา โดยมี คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลาร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดทำนบ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image