ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา วางพวงหรีดและร่วมแสดงความไว้อาลัยนายสุชาติ สุวินิจฉัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

              นายสุระสิทธ์ พันธ์อุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา มอบหมายให้นางอาภาภัทร ย่องกิ้ม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการศาลแขวงสงขลา เป็นตัวแทนวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมแสดงความไว้อาลัยนายสุชาติ สุวินิจฉัย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง