ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาจัดอบรมการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

          ศาลแขวงสงขลาจัดอบรมการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรศาลแขวงสงขลา เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

โดยมี นางสาวฮันน่าห์ สะมะแอ พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา