ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

image
ศาลแขวงสงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นระยะที่3

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

            ศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นระยะที่3 ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทดแทนการใช้โปรแกรม Access เดิม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลแขวงสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image