ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมส่งและอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา
image

          เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา           

          นายสนธยา จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา ร่วมส่งนางสุภัทรา กรอุไร                      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ณ ศาลแขวงสงขลา ถนนชลาทัศน์  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา            จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image