ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมส่งและอำลาผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา

                  เมื่อวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

         นายสนธยา จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลาร่วมส่ง                          นางสาวอรพรรณ สกลพัฒนศักดิ์ และนางสาววรางคณา ญาณไพศาล ผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา เนื่องในโอกาสเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอื่นตามวาระโยกย้าย ณ ศาลแขวงสงขลา  ถนนชลาทัศน์  ตำบลบ่อยาง     อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image