ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา ร่วมส่งและอำลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา

     เมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา๐๘.๓๐ นาฬิกา

      นายสนธยา จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วยนายเสกสันติ์ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา ร่วมส่งและกล่าวอำลา  นายอภิเชษฐ์  ศรีโยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา  เนื่องในโอกาสเดินทางย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นตามวาระโยกย้าย ณ ศาลแขวงสงขลา ถนนชลาทัศน์    ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image