ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลาเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” (๑๗ มกราคม ๒๕๖๖)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘ นาฬิกา

            ศาลแขวงสงขลาโดยนายเสวียง แก้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา ได้รับมอบหมายจากนางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” (๑๗ มกราคม ๒๕๖๖)ในนามศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา