ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการ “รักศาล ร่วมใจ สมิหลากีฬาสัมพันธ์”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

                      นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง และกีฬาเทเบิลเทนนิส ในโครงการ “รักศาล ร่วมใจ สมิหลากีฬาสัมพันธ์” โดยมีนายเสวียง แก้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานการแข่งขัน ทั้งนี้มี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๙ ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นระหว่างองค์กร ณ ศาลแขวงสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา