ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่ืองเลื่อนวันนัดการพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Coronavirus Disease : COVID-19)

image เอกสารแนบ