ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ