ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศศาลแขวงสงขลา เปลี่ยนแปลงวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ (เวรแขวง) และเวรในวันหยุดราชการ และเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ

image เอกสารแนบ