ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข้อมูลหน่วยงาน