ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
กลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว