ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงสงขลา

ศาลแขวงสงขลา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวฯ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                           ศาลแขวงสงขลา ส่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ (Roll up) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา สถานีตำรวจภูธรระโนด และสถานีตำรวจภูธรทุ่งลง