ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี