ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี