ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี