ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

 

News
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการระบบขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดี ผ่านโปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS (ฉบับที่ 2) ศาลแขวงสงขลา จัดรายการวิทยุกระจายเสียงในหัวข้อ "การบรรยายความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565 และการคุมความประพฤติของจำเลยหลังศาลมีคำพิพากษา" ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี และพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ ประจำเดือน เมษายน 2566 ศาลแขวงสงขลา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ศาลแขวงสงขลาเดินทางเข้าเยี่ยม พร้อมมอบของเยี่ยมให้แก่นายอิทธิภูมิ อยู่พร้อม และ นางณีรนุช อยู่พร้อม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องจากบุตรชายป่วยและเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสงขลา

 

เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 ห้องที่  ชื่อห้อง เข้าร่วมประชุม URL สำหรับเข้าร่วมประชุม เบอร์ติดต่อ
1  ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/max-xvvr-kku     074-260520 ต่อ 328 
2  ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/ybx-xvso-quq   074-260520 ต่อ 305 
3  ห้องพิจารณาคดีที่ 3

https://meet.google.com/crx-nwvb-gpr

 074-260520 ต่อ 307 
4  ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/qbp-jgek-ddq  074-260520 ต่อ 309 
5  ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/mtc-cubt-vyn  074-260520 ต่อ 321 
6  ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/qsk-cgrm-ohg  074-260520 ต่อ 323 
7  ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/miq-pgen-bpb  074-260520 ต่อ 419  
8  ห้องพิจารณาคดีที่ 8 https://meet.google.com/ttr-cwfm-xub  074-260520 ต่อ 421
9  ห้องพิจารณาคดีที่ 9 https://meet.google.com/hjv-ynro-fjk  074-260520 ต่อ 422
10  ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/hpu-vosg-ppw

 074-260520 ต่อ 423

11

 ห้องสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

(ระหว่างศาล)

https://meet.google.com/bfn-xqnn-fgo  

 

 

การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)   

การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบฝ่ายเดียว)   

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  

 

 

 

                               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง