Accessibility Tools

ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

News
ประกาศศาลแขวงสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศาลแขวงสงขลา จัดกิจกรรม “ขยับกาย สบายชีวา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ศาลแขวงสงขลาเปิดโครงการ“ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ประจำปี 2566” ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลแขวงสงขลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 ห้องที่  ชื่อห้อง เข้าร่วมประชุม URL สำหรับเข้าร่วมประชุม เบอร์ติดต่อ
1  ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/max-xvvr-kku     074-260520 ต่อ 328 
2  ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/ybx-xvso-quq   074-260520 ต่อ 305 
3  ห้องพิจารณาคดีที่ 3

https://meet.google.com/crx-nwvb-gpr

 074-260520 ต่อ 307 
4  ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/qbp-jgek-ddq  074-260520 ต่อ 309 
5  ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/mtc-cubt-vyn  074-260520 ต่อ 321 
6  ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/qsk-cgrm-ohg  074-260520 ต่อ 323 
7  ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/miq-pgen-bpb  074-260520 ต่อ 419  
8  ห้องพิจารณาคดีที่ 8 https://meet.google.com/ttr-cwfm-xub  074-260520 ต่อ 421
9  ห้องพิจารณาคดีที่ 9 https://meet.google.com/hjv-ynro-fjk  074-260520 ต่อ 422
10  ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/hpu-vosg-ppw

 074-260520 ต่อ 423

11

 ห้องสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

(ระหว่างศาล)

https://meet.google.com/bfn-xqnn-fgo  

การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)   

การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบฝ่ายเดียว)   

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  

 

 

 

                               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง