ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
News
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเพื่ออกหมายค้นและหมายจับ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประกาศศาลแขวงสงขลา การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนสิงหาคม 2564 ศาลแขวงสงขลา ดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องวันหยุดราชการ เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา และการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

   

เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 

                               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง