ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
News
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลแขวงสงขลาร่วมประชุมโครงการ “ศาลยุติธรรมห่วงใย ฝ่าภัยโควิด” ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ศาลแขวงสงขลาศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ประกาศศาลแขวงสงขลา การเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

   

เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

                               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+