ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
News
ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ประกาศศาลแขวงสงขลา การเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ศาลแขวงสงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องวันหยุดราชการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอีฎิ้ลฟิตริและการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ

   

เมนู
image
image
image
image
image
image
image

 

                               

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม