Accessibility Tools

ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court

News
ประกาศศาลแขวงสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศาลแขวงสงขลา จัดกิจกรรม “ขยับกาย สบายชีวา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการเปิดทำการศาลแขวงสงขลาในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ศาลแขวงสงขลาเปิดโครงการ“ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ ประจำปี 2566” ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลแขวงสงขลาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางพิจารณาคดี
จำนวนคดี = 0
ไม่มีข้อมูลตารางนัดพิจารณาคดี
image
image
image
image
image
image