ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ตารางการเลื่อนคดี ศาลแขวงสงขลาในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19 คดีที่นัดในเดือน เมษายน 2563)

image เอกสารแนบ