Accessibility Tools

ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสงขลา

ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับศาลชั้นต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์image

image เอกสารแนบ