ศาลแขวงสงขลา
Songkhla Kwaeng Court
คณะผู้พิพากษาศาล